1. Porady
  2. Zasady pozostawiania auta na poboczu

Zasady pozostawiania auta na poboczu

Postój i zatrzymywanie się na drodze
W przeciwieństwie do wyjazdów wakacyjnych, awarii nikt nie planuje. Nieoczekiwany postój na poboczu to dość stresująca sytuacja, podczas której łatwo zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Oto, co każdy kierowca powinien wiedzieć o zatrzymywaniu auta i sygnalizowaniu postoju przy krawędzi drogi.

Zatrzymanie czy postój pojazdu?

Zacznijmy od definicji, które pojawiają się w kodeksie drogowym. Często są one używane naprzemiennie przez użytkowników aut, a w świetle przepisów oznaczają zupełnie co innego. Postój to sytuacja, w której zostawiamy nasze auto w bezruchu na dłużej niż minutę. Na postój auta możemy sobie pozwolić jedynie w wyznaczonych do tego miejscach, nasz pojazd nie powinien powodować zagrożenia dla innych uczestników ruchu (przykładowo: znajdować się tuż przed przejściem dla pieszych) i być zawsze doskonale widoczny.

Poza obszarem zabudowanym nasze auto powinno znajdować się poza pasem ruchu, jeżeli jest to w ogóle możliwe. W mieście należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniej przestrzeni na chodniku dla pieszych. W obu przypadkach prawidłowo unieruchomiony pojazd powinien zostać ustawiony równolegle do jezdni i znajdować się jak najbliżej jej krawędzi, chyba że znaki określają inny sposób parkowania (np. prostopadle lub ukośnie względem krawędzi jezdni).

Zatrzymanie auta to z kolei unieruchomienie, które trwa mniej niż minutę i jest możliwe nawet w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju.

Znaki zakazu, postoju i zatrzymywania się

Rozróżnianie znaków zakazu postoju i zatrzymania sprawia wielu kierowcom problemy, dlatego warto je przypomnieć. Zakaz postoju to pojedyncza ukośna czerwona linia na niebieskim tle. Zakaz zatrzymywania się to dwie skrzyżowane linie. Znaki te mogą być dodatkowo opatrzone przypisami w postaci dni obowiązywania (zakaz może nie dotyczyć weekendów) czy sugerowanego czasu zakazu (np. powyżej 10 minut).

Jeżeli zakaz nie obowiązuje na całej długości ulicy, znajdziemy pod nim strzałki w górę i w dół określające odpowiednio początek i koniec strefy, w której nie wolno się zatrzymywać. To, o czym jeszcze warto pamiętać, to fakt, że zakaz zatrzymywania się i postoju obowiązuje wyłącznie po tej stronie drogi, po której został ustawiony znak.

Jeżeli znajdujemy się w trasie i podróżujemy z dużą prędkością, niektóre szczegóły mogą umknąć naszej uwadze. Dlatego zawsze warto zwracać uwagę na oznaczenia poziome. Niezależnie od drogi, którą się poruszamy, postój przy krawędzi jezdni jest możliwy wyłącznie w miejscu, które nie zostało oddzielone ciągłą białą linią. Linia krawędziowa, znana również jako P-7b, oznacza zakaz wjazdu na pobocze. Nasze auto nie powinno w ogóle jej przekraczać.

Awaria auta – jak prawidłowo zatrzymać i oznaczyć pojazd?

Niestety czasem musimy zatrzymać się wbrew naszej woli. Awaria auta lub stłuczka to zawsze niezwykle stresujące sytuacje, do których dochodzi w najmniej oczekiwanych momentach. Należy wówczas zachować zimną krew i – zamiast rzucać się pod maskę w poszukiwaniu usterki lub obchodzić auto, aby ocenić uszkodzenia – w pierwszej kolejności zadbać o własne bezpieczeństwo.

Zatrzymanie auta na drodze ekspresowej czy autostradzie spowodowane uszkodzeniem lub kolizją powinno być w każdym przypadku bezwzględnie sygnalizowane. Przez prawidłowe sygnalizowanie rozumie się: włączenie świateł awaryjnych, a jeśli jest to niemożliwe – świateł pozycyjnych pojazdu, a także ustawienie odblaskowego trójkąta ostrzegawczego w odległości 100 metrów od unieruchomionego pojazdu w kierunku, z którego nadjeżdżają inni uczestnicy ruchu.

Jeżeli do przymusowego postoju dochodzi na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym, jesteśmy również zobligowani do uruchomienia świateł awaryjne oraz ustawienia trójkąta w odległości 30–50 metrów za naszym pojazdem. W mieście wystarczą światła awaryjne lub kombinacja świateł pozycyjnych i trójkąta ostrzegawczego, który możemy ustawić na unieruchomionym aucie, ale nie wyżej niż 1 metr od ziemi.