1. Świat Toyoty
  2. Toyota Way

DROGA CIĄGŁEGO DOSKONALENIA

Toyota Way to unikalny zestaw wartości, fundament kultury korporacyjnej. Określa on nie tylko sposób prowadzenia interesów i to, jak traktujemy naszych Klientów i partnerów biznesowych, lecz również stosunek do społeczeństwa i środowiska. Wartości Toyota Way są obecne w każdym aspekcie codziennej pracy wszystkich pracowników Toyoty na świecie.

„Zanim powiesz, że czegoś nie potrafisz – spróbuj.”

WARTOŚCI TOYOTA WAY

Działamy dla innych

Działamy dla innych

Staramy się, aby potrzeby naszych Klientów były najważniejszym drogowskazem w naszej codziennej pracy. Spojrzenie na wyzwania z perspektywy innych osób pozwala nam dokonywać rzeczy zdawałoby się niemożliwych do zrobienia.
Jesteśmy spójni w działaniu

Jesteśmy spójni w działaniu

Zawsze bierzemy pod uwagę, dokąd powinna nas doprowadzić bieżąca praca i jak wpływa na nasze otoczenie i ludzi wokół nas. Z uczciwością i rzetelnością dążymy do osiągnięcia naszych celów.
Kierujemy się ciekawością

Kierujemy się ciekawością

Interesujemy się tym, co jest wokół nas, zadajemy pytania, żeby odkryć mechanizmy stojące za danymi zjawiskami. Takie podejście generuje nowe pomysły.
Obserwujemy, by zrozumieć

Obserwujemy, by zrozumieć

Ludzie – w przeciwieństwie do maszyn – odczuwają rzeczy i zjawiska instynktownie. Zestawiają twarde dane, równocześnie widząc, czując i interpretując sytuację. Praktykując Genchi Genbutsu (badanie faktów), odkrywamy najbardziej kreatywne i najlepsze rozwiązania.
Stajemy się coraz lepsi

Stajemy się coraz lepsi

Każdego dnia się angażujemy i bierzemy odpowiedzialność za doskonalenie naszych umiejętności, aby wyjść naprzeciw zmieniającym się potrzebom naszych Klientów.
Ciągle poszukujemy usprawnień

Ciągle poszukujemy usprawnień

Wierzymy w naturalną umiejętność ludzi do zmiany rzeczy na lepsze. Liczy się każde usprawnienie – bez względu na jego wielkość czy zasięg. Zachęcając do innowacyjnego myślenia, prowadzącego do stopniowych lub przełomowych zmian, staramy się ewoluować dzięki Kaizen, nigdy nie zadowalając się zastanym status quo.
Tworzymy przestrzeń do rozwoju

Tworzymy przestrzeń do rozwoju

Koncentrując się na tym, co istotne, eliminujemy straty i z uwagą wykorzystujemy nasze zasoby, by tworzyć przestrzeń do rozwoju. Stanowi to fundament pozwalający nam generować nowe pomysły na przyszłość.
Otwieramy się na konkurencję

Otwieramy się na konkurencję

Szanujemy konkurencję. Zdrowa rywalizacja motywuje nas do rozwoju i lepszego odpowiadania na potrzeby naszych Klientów i społeczeństwa.
Szanujemy
innych

Szanujemy
innych

Żadna praca, żadne zadanie nie jest jednoosobowym przedsięwzięciem. Wykorzystujemy zróżnicowane punkty widzenia nas wszystkich, aby stworzyć siłę całego zespołu. Mając na uwadze fundamentalny szacunek dla ludzi, tworzymy środowisko pracy, w którym wszyscy czują się mile widziani, bezpieczni, a ich głos jest wysłuchany. W ten sposób każdy może wykorzystać całość swych zdolności do realizacji istotnych celów.
Okazujemy wdzięczność

Okazujemy wdzięczność

Jako firma istniejemy dzięki naszym Klientom, członkom, partnerom, interesariuszom i społeczeństwom. Dziękujemy wszystkim, kogo spotykamy na naszej drodze.
„Kluczem do Toyota Way, tym, co sprawia, że Toyota wyróżnia się spośród innych, nie jest żaden pojedynczy element... ale stosowanie wszystkich elementów i wartości razem, jako jednej całości. System Toyota Way musi być praktykowany codziennie, w konsekwentny sposób – a nie poprzez okresowe zrywy”.